Solemlux įmonės pristatymas

Public Channel

3450 views
0 Likes
0 0
ABOUT US

JSC “SOLEMLUX” is one of the fastest growing companies in Lithuania, selling and producing innovative products of the highest quality that ensure solar control in your premises. We care that you feel comfortable both at home and in the office.

Our company is only 12 years old, but we have already managed to grow and become known in the market of blinds and sun protection products not only in Lithuania, but also abroad. The history of JSC SOLEMLUX have started in 2008 from a small but ambitious to grow team, has developed into a serious company competing with the biggest brands.

During these 12 years of existence, we have become convinced that sunscreen products are important not only for their functionality, but also for their aesthetic appearance. Therefore, we are constantly expanding our product range, looking for innovative and practical solutions, which make your interior an exclusive environment full of warmth and cosiness.

The company was awarded the "Strongest in Lithuania" mark and as one of the fastest growing businesses in Lithuania won the honourable Gazelle of the Year award in 2018.

WHY “SOLEMLUX”?

We take care about our customers, so our products meet the highest standards. We are constantly following interior trends, testing new management systems and design innovations. This ensures the expectations of even the most demanding customers.

A team of more than 30 experienced professionals will help you choose and find the most suitable solutions for you. The experience and qualifications of our employees enable us to remain market leaders and develop new products that meet customer needs.

TEAM IS A STRENGTH

We are proud of our team. The company has achieved such high results only thanks to harmonious and purposeful work. The “Solemlux” team consists of 35 specialists in various fields with many years of experience with blinds. Every employee of our company has a real opportunity to contribute to the improvement and refinement of products by their own hands or ideas. By combining innovative ideas, modern technical solutions, knowledge and experience in one place, we can offer our customers the solutions that best meet their needs. After all, the best products are always born of great desire, teamwork and passion.

CONTINUOUS IMPROVEMENT

We are committed to constantly raising the qualification of our employees and our customers and the product quality, based on modern and increasingly user-friendly solutions that appear every year. We constantly monitor the situation in the world; often participate in exhibitions and conferences, where we apply new knowledge and experience in the production of our products. Thus, all products sold by “Solemlux” meet current global trends and quality standards.

Not only we, but also our business processes are improving. Currently, “Solemlux” (JSC SOLEMLUX) is implementing the project “Business Management Systems according to 2014-2020. Measure No. 03.3.1-LVPA-K-806 of the European Union Funds Investment Operational Program Priority 3 “Promotion of Small and Medium Business Competitiveness” “E-business LT”. The main goal of this project is to increase the company's productivity and competitiveness by implementing an electronic business management system.

RAPID GROWTH

The company has made a significant contribution to the Lithuanian market over the decade. Customers appreciated the attractiveness of the products, high quality and optimal prices. As the nature and quantity of orders expanded, a new spacious 1,500 m2 factory was built in 2018. It is equipped with modern facilities, ensuring more comfortable work of employees, larger production volumes, wider possibilities, more modern resource management, and even higher product quality.

WE ARE ALWAYS CLOSE TO THE CUSTOMER

The mission of our company is to solve the customer's problem by offering the right solution for him and implementing it from the beginning to the end. We are flexible, respect our customers and take care of them at all stages of cooperation.

At the customer's request, we arrive at his home and perform the measurements required to implement the order free of charge. This usually gives people confidence that everything will be done properly. In addition, during the visit, clients always have the opportunity to consult with our specialist if they have additional questions.

We value time and know how important it is to get a quick and complete response, so we have a rule for ourselves to respond to every request within 24 hours. Of course, we always try to do it and even faster.

THE MOST IMPORTANT INSEPARABLE VALUES OF SOLEMLUX

• Modern and of top quality sun protection solutions for the home;

• Safe, tested and customer-friendly products;

• Prompt solution of the client's problem;

• Attention to each buyer;

• Optimal price-quality ratio;

• Availability along all Europe.

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this video by email!

UAB „SOLEMLUX“ istorija prasidėjo 2008 metais nuo mažos, bet labai užsispyrusios komandos. Praėjo vos 10 metų, o įmonė per tą laiką spėjo tapti viena iš lyderių žaliuzių ir kitų apsaugos nuo saulės produktų rinkoje Lietuvoje.

UAB „SOLEMLUX“ savo klientams siūlo platų prekių asortimentą: žaliuzes, roletus, tinklelius nuo vabzdžių, markizes, romanetes bei kitą produkciją. Mes manome, kad žaliuzės ar roletai nėra vien tik techninė detalė valdyti šviesai namuose. Tai labai svarbi interjero dalis, galinti tapti bet kurių namų akcentu ar vientiso dizaino elementu.

2018-aisiais įmonė pristatė naują prekinį ženklą – Solemlux. Šio ženklo įvedimas tapo tarsi perėjimu į naują vystymosi etapą, nes tuo pat metu verslas ėmė sparčiai plėstis ne tik Lietuvos, bet ir užsienio rinkose.

Simboliška, bet tais pačiais 2018 m. įmonė buvo apdovanota ženklu „Stipriausi Lietuvoje“ ir pelnė garbingą metų Gazelės apdovanojimą kaip vienas sparčiausiai augančių verslų Lietuvoje.

Komanda yra stiprybė

Mes didžiuojamės savo komanda. Tik darnaus ir tikslingo darbo dėka įmonė pasiekė tokių aukštų rezultatų. Solemlux komandą sudaro 35 įvairių sričių specialistai, turintys ilgametę darbo su žaliuzėmis patirtį. Kiekvienas mūsų įmonės darbuotojas turi realią galimybę savo rankomis ar idėjomis prisidėti prie produktų gerinimo ir tobulinimo. Sujungus į vieną vietą inovatyvias idėjas, modernius techninius sprendimus, žinias bei patirtį galime savo klientams pasiūlyti geriausiai jų poreikius atitinkančius sprendimus. Juk geriausi produktai visuomet gimsta iš didelio noro, komandinio darbo ir užsidegimo.

Nuolatinis tobulėjimas

Mes esame įsipareigoję sau ir savo klientams nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją ir produkcijos kokybės kartelę, remiantis kasmet pasirodančiais moderniais ir vis patogesniais vartotojui sprendimais. Tuo tikslu nuolat sekame situaciją pasaulyje, dažnai dalyvaujame parodose ir konferencijose, iš kurių parsivežtas naujas žinias ir patirtį pritaikome savo produkcijos gamyboje. Taigi, visi Solemlux parduodami gaminiai atitinka šiuolaikines pasaulines tendencijas ir kokybės standartus.

partus augimas

Per dešimtmetį įmonė labai reikšmingai pasistiebė Lietuvos rinkoje. Klientai įvertino produkcijos patrauklumą, aukštą kokybę ir optimalias kainas. Išsiplėtus užsakymų pobūdžiui ir kiekiui, 2018 metais buvo pastatyta nauja erdvi 1500 m2 įmonės gamykla. Joje įrengta moderni įranga, užtikrinanti patogesnį darbuotojų darbą, didesnes gamybos apimtis, platesnes galimybes, modernesnį išteklių valdymą ir dar aukštesnę produkcijos kokybę.

Esame visuomet šalia kliento

Mūsų įmonės misija – išspręsti kliento problemą, pasiūlant būtent jam tinkamą sprendimo būdą ir jį įgyvendinant nuo pradžios iki galo. Esame lankstūs, gerbiame savo klientus ir rūpinamės jais visais bendradarbiavimo etapais.

Klientui pageidaujant, atvykstame į jo namus ir nemokamai atliekame matavimus, reikalingus įgyvendinti užsakymui. Dažniausiai žmonėms tai suteikia pasitikėjimo, kad viskas bus atlikta tinkamai. Be to, vizito metu klientai visada turi galimybę pasitarti su mūsų specialistu, jeigu kyla papildomų klausimų.

Mes vertiname laiką ir žinome, kaip svarbu yra gauti greitą ir išsamų atsakymą, todėl turime sau užsibrėžę taisyklę – atsakyti į kiekvieną užklausą per 24 valandas. Žinoma, visuomet stengiamės tai padaryti ir dar greičiau.

Svarbiausios Solemlux vertybės, neatsiejamos nuo įmonės yra:

Modernūs, aukščiausios kokybės apsaugos nuo saulės sprendimai namams;

Saugi, patikrinta ir patogi klientui produkcija;

Operatyvus kliento problemos sprendimas;

Dėmesys kiekvienam pirkėjui;

Optimalus kainos ir kokybės santykis;

Produkcijos prieinamumas visoje Lietuvoje ir ne tik.

Views

 • 3450 Total Views
 • 3450 Website Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+
  No presentation available.